Najava sedmog History Festa 2023. godine

Najava sedmog History Festa 2023. godine

Najavljujemo sedmi History Fest, koji će se održati od 6. do 10. juna 2023. godine. Osnovna tema je “Država, nacija i evropske integracije, Bosna i Hercegovina i jugoistočna Evropa 1943-2023”. U okviru ove generalne teme, nizom okruglih stolova, izložbi i promocija, tragat će se za odgovorima na pitanja koliko su stvaranje jugoslavenske federacije 1943, kao i pitanja nacionalne integracije u Bosni i Hercegovini 1993, pozitivno ili negativno uticali na šire integracije u jugoistočnoj Evropi. Šta je značila jugoslavenska federacija 1943, kakve su posljedice ostavili neuspješni prijedlozi za integraciju Jugoslavije u Evropu početkom 1990-ih godina, te koliko su nacionalne konfrontacije 1993. onemogućavale proces evropskih integracija krajem 20. i početkom 21. stoljeća.