HISTORY FEST

Godišnji festival historije koji se održava u Bosni i Hercegovini od 2017. godine.

SEDMI HISTORY FEST


Sedmi History Fest u Bosni i Hercegovini se održao od 6. do 10. 6. 2023. godine. Šta je značila jugoslavenska federacija 1943? Šta su za pobjedu antifašističkog pokreta u Drugom svjetskom ratu značile velike bitke u BiH 1943? Kako pisati udžbenika historije? Šta nam je značila Latinka Perović? Pogledajte čitav program

Aktuelno


DOGAĐAJI


Pogledajte sve na Youtube kanalu

Galerija 2023


Kontaktirajte nas!