Najava osmog History Festa 2024. godine

Najava osmog History Festa 2024. godine

Najavljujemo osmi History Fest koji će se održati u Bosni i Hercegovini od 4. do 9. juna 2024.

Osnovna tema osmog History Festa je "Integracije i dezintegracije u jugoistočnoj Evropi 1914-2024."

Ideja je da se analiziraju integracioni i dezintegracioni procesi, koji su se manifestirali kroz dezintegracije velikih država (Habsburško i Osmansko carstvo početkom 20. stoljeća, Jugoslavija krajem 20. stoljeća), te da se kroz konkretne pojave pokušaju uočiti pozadina i posljedice tih dezintegracija, koje su prožete nekim novim integracijama (Jugoslavija 1918). U tom kontekstu ćemo analizirati mjesto Sarajevskog atentata u izbijanju Prvog svjetskog rata i dezintegraciji Habsurške monarhije (ali i integracije Jugoslavije 1918); 100 godina od zločina u Šahovićima 1924.; Značaj Ustava 1974. na dezintagraciju Jugoslavije; Ulogu Olimpijade u Sarajevu 1984. u integraciji Jugoslavije; Vašingtonski sporazum i stvaranje Federacije BiH 1994. – značaj za sudbinu Bosne i Hercegovine; Balkan i evropske integracije 2024. godine.

O ovim temama ćemo prirediti panel diskusije, predavanja, doktorsku radionicu, ljetnu školu za studente.